**********

MISI KAMI

"Migunani Tumraping Liyan” atau dalam bahasa Indonesia “Berguna Bagi Sesama”

**********

VISI

“Nguwongke Wong” atau dalam bahasa Indonesia “Memanusiakan Manusia”

**********

TUJUAN

“Amemangun Karynak Tyasing Sasama” atau dalam bahasa Indonesia “Berbuat Baik Untuk Menyenangkan Hati Sesama Manusia”

Bantu Kami Mencari Ridho Allah, Tim Kami Akan Segera Datang Menolong

SELAYANG PANDANG

HAFARA

Panti HAFARA atau kepanjangan dari Hadza Min Fadli Rabbi (Kemurahan Hati Tuhan) adalah Panti Layanan Terpadu yang memiliki ikhtiar untuk nguwongke wong (memanusiakan manusia) dengan ranah kerja pada pengentasan dan pemberdayaan sosial bagi adik-adik yatim-piatu, kurang mampu, dan adik-adik pasca-jalanan, saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang terpaksa harus hidup sebagai dhuafa terlantar dan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) Panti Hafara juga berkomitmen mengabdikan diri di Jalan Allah untuk amemangun karyenak tyasing sasama (menyenangkan hati sesama manusia) dan telah siap dan ikhlas dengan seluruh beban serta tanggungjawab sosialnya berkomitmen membantu sesama melalui upaya penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah kepada saudara-saudara mustahiq…

DOKUMENTASI KEGIATAN
MEMANUSIAKAN MANUSIA
MEREKA BUTUH KEPEDULIANMU

Ini lho mereka-mereka yang tersingkir, mereka-mereka yang mendapat label jelek di masyarakat. Wong edan kok ndak di kurung, wong edan kok ndak di pasung. (Orang gila kok tidak di kurung, orang gila kok tidak di ikat). Ketika mereka dipedulikan dan dimanusiakan, mereka juga bisa baik kok. Tidak semua-semua harus dengan cara keras.

MEMBANTU PARA PENYANDANG PMKS

BERITA DARI HAFARA

07August
By Admin Pusat
0 Comment(s)

IBU SAYANG KAMU ALVI

Timang – timang anakku sayang. Jangan menangis ibu disini. Tahukah kalian dengan lirik ini ? Atau dengan lirik lagu Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak...

Read more...
07August
23July
By Admin Pusat
0 Comment(s)

RUMAH INI ISTANAKU

22July
By Admin Pusat
0 Comment(s)

TOLONG PAHAMI ISYARATKU

22July
By Admin Pusat
0 Comment(s)

DADI WONG APIK ? SIAPA TAKUT